Tarotkort | Tarot - Visdomens bok
 
 

Tarotkort

TarotkortTarotkorten består av 78 kort som är uppdelade på Stora och Lilla Arkanan (Arkana betyder hemlighet). Den Stora Arkanan består av 22 kort med numrering (romerska siffror) från 0 till 21. De kallas även trumfkort. Den Lilla Arkanan består av 56 kort uppdelade på 4 sviter med 16 hovkort och 40 numrerade kort. De numrerade korten går från Ess till 10. De olika sviterna är Bägare, Mynt (Skivor/Pentagram), Svärd och Stavar. Tarotleken är en slags samlad levnadsvisdom, lagrad genom årtusenden och som följer vissa universella lagar.

De 22 korten i Stora Arkanan berättar om människans väg genom livet från okunskap till upplysning/medvetenhet om sig själv och sin roll här på jorden. Vart och ett av korten i stora Arkanan motsvarar ett tillstånd i varje människas liv och medvetande. Här använder man sig av så kallade Arketyper som Eremiten, Översteprästen och Prästinnan t ex. De är välkända för psykoterapeuter, drömtydare och konstnärer.

Läs mera om: Stora Arkanan

De 56 korten i Lilla Arkanan föreställer vårt samspel med omvärlden, hur vi har det i vårt dagliga liv. Korten talar till oss genom symboler, siffror, färger, planettecken, zodiakens tecken, stjärntecken, kabbalatecken, de 4 elementen och djur bland annat.

Läs mera om: Lilla Arkanan