Stora arkanan

Den består av 22 kort som också representerar 22 universella principer eller lagar. Det betyder att vi alla, oavsett varifrån vi kommer, upplever och går igenom de här olika skedena i våra liv. Det finns alltså ett mönster i vårt sätt att växa och utvecklas här på jorden som gäller oss alla. Jung, psykoanalysens fader, kallade dem de stora Arketyperna. Mönstret återfinns också i andra Orakel som I Ching från Asien och de fornnordiska runorna t ex. Varje kort visar en livsläxa att lära.