Kejsaren (The Emperor)

Kejsaren (The Emperor)Kejsaren kallaspionjären, byggaren och visionären”. Den universella principen är personlig makt och ledarskap. Kortet styrs av planeten Mars och stjärntecknet Väduren. Talet 4 är symbol för helhet, fyrkanten, de fyra elementen, och de fyra väderstrecken.

Gudar kopplade till detta kort är Aries, Zeus och Mars. Han är en pionjär, en nybyggare, en ledare och en visionär. Han är också en äventyrare och en rebell. Han äger förmågan att göra allt stabilt och säkert för sig själv och andra. Han är Yang, den manliga principen, och står för manlighet och faderskap.

Yang står även för eld och här är det en symbol för värme, beskydd och vitalitet. Förändring och beslut är också kopplat till detta kort. Det talar om att i förändringsprocessen så behöver både hjärna och hjärta vara med. Att vara stark och ha makt kräver också ödmjukhet, lyhördhet, diplomati och en vilja att tjäna andra. Konsten att använda makt på rätt sätt med andra ord. Det är ett ansvar och ett förtroende vi får, inget att ta för givet, som många ”maktmänniskor” gör. Synen är ett sinne som kopplas till detta kort. Kunna se analytiskt och kritiskt är viktigt som ledare. Värdighet, medkänsla och förfining är också egenskaper som hör till detta kort.

Rörelse framåt, karriärsförändringar, problem med sin far eller eget faderskap samt andra auktoriteter (som en chef eller någon annan överordnad) och att det är dags att ta fram sina egna ledarskapsförmågor är möjliga tolkningar när detta kort kommer upp i en läggning. Kejsaren är också symbol för samhällets lagar och regler. Medan Kejsarinnan styr med känsla och inre sanning så styr Kejsaren med tanke och objektivitet.

Kejsarens mörka aspekt är tyrannen, diktatorn, som använder sin makt och utnyttjar andra för egen vinning.

Möjliga tolkningar:

Du möter en utmaning. Du behöver använda både handlingskraft, förnuft och ledarskapsförmågor i något sammanhang. Du tar kommandot och genomför ett beslut. Du arbetar hårt och bygger upp något nytt. Du behöver ta tag i dina problem och inte sopa dem under mattan. Disciplin och organisation blir viktigt för dig just nu. Manlig påverkan sker i något avseende. Du har framgång vad gäller karriär, pengar eller annat i den materiella världen. Var inte för stelbent och envis varnar detta kort för. Lita till din kraft och använd den vist. ”I rule by serving, I serve by ruling” säger Kejsaren.

Nyckelord:

Pionjär, upptäckare, ledare, mod, initiativ, kreativ visdom, resor, ledarskapsförmågor, vilja till handling, äventyrslusta, ny början, faderskap, auktoriteter och chefer.

Fråga att ställa sig:

Finns det något du kan göra för att få in mera liv och rörelse i ditt liv just nu?

Affirmation:

Jag litar på min egen kraft.

Läs mer om: Översteprästen