Tarotkort

TarotkortTarotkorten består av 78 kort som är uppdelade på Stora och Lilla Arkanan (Arkana betyder hemlighet). Den Stora Arkanan består av 22 kort med numrering (romerska siffror) från 0 till 21. De kallas även trumfkort. Den Lilla Arkanan består av 56 kort uppdelade på 4 sviter med 16 hovkort och 40 numrerade kort. De numrerade korten går från Ess till 10. De olika sviterna är Bägare, Mynt (Skivor/Pentagram), Svärd och Stavar. Tarotleken är en slags samlad levnadsvisdom, lagrad genom årtusenden och som följer vissa universella lagar.

De 22 korten i Stora Arkanan berättar om människans väg genom livet från okunskap till upplysning/medvetenhet om sig själv och sin roll här på jorden. Vart och ett av korten i stora Arkanan motsvarar ett tillstånd i varje människas liv och medvetande. Här använder man sig av så kallade Arketyper som Eremiten, Översteprästen och Prästinnan t ex. De är välkända för psykoterapeuter, drömtydare och konstnärer.

Läs mera om: Stora Arkanan

De 56 korten i Lilla Arkanan föreställer vårt samspel med omvärlden, hur vi har det i vårt dagliga liv. Korten talar till oss genom symboler, siffror, färger, planettecken, zodiakens tecken, stjärntecken, kabbalatecken, de 4 elementen och djur bland annat.

Läs mera om: Lilla Arkanan