Hur kan man använda tarot

Ofta låter vi andra människor bestämma vilka vi ska vara i världen. Egenvärde och självkänsla kommer ursprungligen inifrån, inte från omvärlden. Hur kan man stärka de egenskaperna?

Det sker först och främst genom att vi lär känna oss själva och våra egna mönster, reaktioner, styrkor, svagheter och egenheter. Ovanför porten till Oraklet i Delfi stod det: ”Känn dig själv!” Kunskap är makt säger man ju och det gäller även kunskapen om oss själva.

Man kan använda tarotleken för att bättre förstå sig själv och sina upplevelser. Tarot tränar vår förmåga att uppfatta omvärlden och vår roll i den kan man säga. Från att se vår lilla bit av verkligheten så kan vi höja blicken och se hela kartan. Allt blir insatt i ett sammanhang och vi ser varifrån vi kommer och vart vi ska. Det är som att stå i en korsning när du kört vilse och någon kommer och visar vägen på kartan, pekar och förklarar, så att du kan fortsätta dit du ska.

Varken tarotkorten eller ett medium kan med absolut säkerhet säga vad som ska hända i framtiden men de kan peka ut vissa alternativa ”körvägar” och berätta vart de leder. Korten kan hjälpa dig att handla mera medvetet och ge dig information som gör besluten lite lättare att ta. Det är du som skapar din egen verklighet och den makten kan eller ska du inte ge bort till någon annan.

Läs mer om: Hur börjar man?