Tarotkortens historia

Ingen vet kortens hela historia och ursprung men det finns många teorier. Man vet inte ens med säkerhet varifrån ordet Tarot kommer. Kunskapen om korten har troligen överlevt genom muntlig tradition, enligt vissa i tusentals år. En teori är att de kommer från det fornegyptiska riket, de så kallade Mysterieskolorna, och har använts i vissa riter inne i pyramiderna. Enligt andra teorier har korten under medeltiden först till Europa antingen med Resandefolket, tempelriddare eller de muslimska morerna. Ytterligare en teori är att en gnostisk sekt kallad albigenserna, verksam i sydfrankrike under 1100-talet, skapade korten i Europa.

De äldsta bevarade Tarotkorten är från Italien på 1300- och 1400-talen. Den så kallade Marseilleleken är den mest välkända. Från de korten utvecklades vår nuvarande kortlek med 52 kort. Den ursprungliga tarotleken användes till ett spel som kallades Tarocchi. Det är en föregångare till vår bridge. Även den svenska ”killeleken” kan ha samband med tarotleken.

Tarotleken fick ett ökat intresse under slutet av 1800-talet och under 1900-talet har leken fått många olika nya utseenden. Aleister Crowley t ex, utformade med hjälp av sin illustratör Frieda Harris en lek med, till vissa delar, ett helt eget system. Crowley utgick från den egyptiska mytologin men har vävt in många andra trossystem i sin lek.

I ordet tarot finns andra ord invävda. Det finns en latinsk ordramsa som lyder: ”rota taro orat Ator.” Det betyder: Hjulen i Tarot talar Ators lag. Ator var en egyptisk gud.

Läs mer om: Använda tarot