The Golden Dawn

Det här är en läggning jag haft mycket glädje och av genom åren. Det finns naturligtvis läggningar som the Celtic Cross och Hästskoläggningen men de kan du hitta överallt.

Du börjar med att blanda korten samt kupera dem i tre högar. Du väljer vilken hög du ska ha överst genom att känna in med handen (Somliga säger vänster men jag använder alltid höger). Detta gör du tre gånger. Lägg sedan ut korten på detta sätt:

Först lägger du ett kort i mitten. Det symboliserar huvudfrågan. På det kortet lägger du ett kort som symboliserar hjälp eller hinder.

Därefter lägger du ett kort rakt ovanför som står för nutid.

Till vänster om nutidskortet lägger du kortet för dåtid.

Till höger om nutidskortet lägger du kortet för framtid.

Till vänster om mittenkortet lägger du kortet för det dolda, det du inte vet.

Till höger om mittenkortet lägger du kortet det synliga, det du vill.

Under mittenkortet lägger du ännu ett kort för framtiden, som komplement.

Jag brukar dessutom lägga sex kort, tre och tre som en solfjäder, vid sidan av läggningen. Det är mitt eget tillägg och de står för framtiden i lite längre perspektiv. Vart tar allt vägen sen, så att säga. Här gäller det att tolka kortens inbördes förhållande och inte varje individuellt kort för sig. Det är mera trenderna och helheten vi letar efter här.

Läs mer om: Lotus Tarotläggningen