Lilla arkanan

Hovkorten (court cards)är de kort som liknar de ”klädda” korten i en vanlig kortlek. De hjälper oss att göra övergången från tian tillbaka till esset eftersom allt är cykliskt i Tarot. De kan hjälpa oss att visa de olika roller vi spelar, masker vi bär. De speglar olika åldrar och olika egenskaper inom oss.

Här används ordningen enligt Crowley´s lek så då talar vi om prinsessor, prinsar, drottningar och knektar. I andra lekar heter de ibland pager, knektar, damer och kungar. Man använder lite olika system för olika lekar.

Knektar (kungar) representerar ofta medelålders eller äldre män i en läggning. De är rika på erfarenhet, ledarskapsförmågor och är duktiga inom något område. Här handlar det ofta om avslut, avveckling och att på ett bra sätt släppa taget om något från det förflutna.

Drottningar (damer) representerar ofta medelålders eller äldre kvinnor i en läggning. Dessa står för utveckling, stöd, omsorg, omtanke, förståelse, mognad och kompetens.

Prinsessor (pager) representerar ofta yngre kvinnor i en läggning. De påskyndar förändringar och erbjuder nya möjligheter. De står för risktagande, nya omständigheter, att något behöver mogna och fördjupas samt kontakt med vårt ”inre barn”.

Prinsar (knektar) representerar ofta yngre män i en läggning. Dessa står för fokusering, målinriktning, hängivenhet och engagemang.

Knektar och prinsar i alla sviter betyder att vi utvecklas och rör oss framåt. Drottningar och prinsessor i varje svit betyder att vi koncentrerar och fördjupar oss. De olika sviterna talar om var denna förändring sker, inom vilket område. De olika sviterna är:

Svärd (swords) som står för att bemästra det mentala, vårt tänkande. Elementet luft hör till denna svit. Vattumannen, Tvillingarna och Vågen är stjärntecken kopplade till dessa kort.

Bägare (cups) som står för att bemästra den känslomässiga delen av våra liv. Elementet vatten kopplas till denna svit. Fiskarna, Kräftan och Skorpionen är viktiga stjärntecken här.

Stavar (wands) som står för att bemästra det andliga, intuitiva och våra visioner för framtiden. Elementet eld hör till detta kort. Lejonet, Väduren och Skytten är stjärntecken som kopplas till detta kort.

Skivor (disks, coins, pentagram) som står för det fysiska och den yttre, materiella världen. Elementet jord kopplas till detta kort. Stenbocken, Jungfrun och Oxen är stjärntecknen som är viktigast i denna svit.