Vad ska jag tänka på innan jag börjar?

Det finns olika tekniker man kan använda för att förbereda sig för en läggning. Tomas Jönsson beskriver i sin bok, Tarot – den inre världsomseglingen, en teknik som innefattar medveten andning, fokuserande på tredje ögat mitt i pannan och att visualisera ljus. Du kan också meditera eller be om beskydd och att endast det högsta och bästa ska komma fram i läggningen. Du ska använda det som fungerar för dig. Tricket ligger i att övning ger färdighet.

Själv brukar jag ”nollställa” mig själv. Min healinglärare brukade säga innan vi började arbeta med klienterna: ”Get yourself out of the way”. För mig är det att bli en kanal för den gudomliga vägledningen. Vi har ett oroligt litet ego som inte tror att hon kan och sen har vi ett Högre Jag. Det är det sistnämnda vi vill vara i när vi lägger Tarot.

När jag befann mig där så började olika saker i korten att framträda och gav mig information om just den personen jag la kort för. Jag kunde titta på samma kort i två olika läggningar, för två olika personer och se olika saker framträda, trots att kortet var ett och detsamma. Det handlar helt enkelt om att lita till sin intuition och låta symbolerna framträda. Vi har alla den förmågan. Kommer det inget i början kan du alltid gå tillbaka till grundbetydelsen för kortet och tolka rent allmänt.

I början av min ”karriär” som Tarotläggare så gick jag till en mycket erkänd tolkare för att få information om hur jag på bästa sätt skulle hantera korten. Jag var mycket tveksam till om det verkligen var min uppgift att ge andra råd som kunde förändra deras liv i grunden. Det kändes som ett alltför stort ansvar. Jag undrade också vad hon hade för utbildning. Hon svarade att hon hade en jättehög med böcker om Tarot som hon läst men hennes egentliga utbildning var när hon satt och mediterade med en lärare i 8 år. Jag förstod vad hon menade. Korten är bara en förlängning av dig själv och den verkliga utbildningen är din egen personliga och andliga utveckling. Många människor är mediala men för att hålla en ren och klar kanal till guider och vägledare på en högre nivå, där de sannaste svaren finns, så bör du dels ha kunskap om dig själv och helst inte ha en massa obearbetat bagage själv. Det handlar dels om hur du tar hand om dig själv (kost, motion, egen tid och goda vanor bland annat) men också om hur du ser på dig själv och dina medmänniskor. Vad är ditt eget och vad är andras? Hur kan jag bäst hjälpa och tjäna? Projicerar jag över mitt eget på andra?

Kortens kunskap om vår inre resa ska behandlas med respekt tycker jag och en del är att acceptera de svar du får. Det är lätt att avfärda svaren när du inte vill lyssna eller om du som läggare helst inte vill komma med mindre bra nyheter, men korten ger bara råd. Det är upp till oss vad vi gör med dem. De kan krävas lite mod att se in i Själens Spegel ibland. Och inte alltid gillar vi vad vi ser. Men vi lär oss mera om oss själva och om vårt eget förhållningsätt till andra. Det är min tro att det i förlängningen gör oss lyckligare och mera fridsamma, bättre människor helt enkelt. Och kanske det i sin tur gör världen till ett bättre ställe att bo på?

Läs mer om: Hur hantera jag leken?