Lotus Tarotläggningen

Det här är också en väldigt användbar läggning till vardags. Den består av sex kort och de olika kortens betydelse är som följer:

  1. Hur känner du för dig själv dig just nu?
  2. Vad är det du helst vill just nu?
  3. Vilka är dina rädslor nu?
  4. Vad jobbar för dig?
  5. Vad jobbar mot dig?
  6. Vad kommer ut av det hela?

Här kan man enbart använda Stora Arkanan om man vill. När du drar varje kort så tänk på frågan. Här tolkas varje kort individuellt som ett svar på frågan du ställde när du drog det. Men du kan säkert ändå se det som en läggning som förklarar varför allt är som det är just nu. Den är bra på att visa förhållandet mellan ditt inre och omvärlden runt omkring.

Slutligen en trekortsläggning som beskrivs i Tomas Jönssons bok. Denna läggning är bra att använda om du känner dig nedstämd, frustrerad eller bara allmänt i obalans och vill veta varför. Här fungerar det bra att använda solfjädern och fokusera på frågan/känslan när du drar kortet.

1. Välj ut ett kort som utrycker hur du känner dig genom att koncentrera dig på det.

2. Välj ut ett kort som utrycker hur du skulle vilja känna dig/vad du skulle vilja göra.

3. Välj ut ett kort som uttrycker vad som hindrar dig från att göra det du vill göra.

Exempel på tolkning av denna läggning:

1. Prins i Bägare. Här finns längtan, passion och önskningar om något.

2. Döden. Något måste först släppas, avslutas, innan man kan ge sig hän åt sin längtan.

3. Universum. Allt är egentligen fullbordat. Inget finns som hindrar, endast du själv.

Denna tolkning är väldigt schematisk och kan naturligtvis utvecklas men den ger en liten vink om hur läggningen kan användas för att förstå vad det är som pågår och vad som kan göras.

En annan övning du kan göra är att välja ut 3-5 kort som beskriver dina bästa egenskaper och låta dessa stå synliga i ditt hem. Varje gång du ser dem så kan du tänka på att du vill använda och utveckla dessa dina goda egenskaper ännu mera. Bra för ditt självförtroend.

Slutligen, glöm inte att ha roligt! Det heter ju kortlek, det är alltså en lek och ett nöje, inte att förglömma. Fråga de som har lagt länge, sök på internet, läs böcker i ämnet (det finns många numera) och öva, öva, öva.

Lycka till!