Tarot skolan

Tarot skolan

Tarot tränar vår uppfattningsförmåga och ger oss viktiga nycklar till oss själva. Alltför ofta låter vi andra forma oss och vår identitet bygger på vad andra tycker och tänker om oss. ”Det finaste i världen är att veta hur man ska tillhöra sig själv”, M. de Montaigne.

Egenvärde och självkänsla kommer inifrån och Tarot kan hjälpa till att se på oss själv på ett nytt sätt. Det är som ett psykiskt träningsprogram som tar fram vår potential i den här världen, gör oss starkare, lär oss att lita på intuitionen och påskyndar processen att få tillgång till kunskapen i ditt inre.

Det ger överblick och valmöjligheterna blir därmed flera. Vi får använda vår fantasi. Eftersom vi rör oss i dåtid, nutid och framtid samtidigt så kan vi sätta in allt i ett sammanhang och se vart vi är på väg. Det gör att vi kan handla mera medvetet i framtiden och ändra kurs om vi är på väg åt helt fel håll. Vi slutar att vara viljelösa offer som skyller på omständigheterna och tar kommandot över våra liv helt enkelt.

I bästa fall fungerar korten som en riktigt bra coach. Det är ett redskap och det blir vad vi gör det till. Det ger oss kontakt md det undermedvetna, det dolda och det destruktiva inom oss om vi vill se och förändras. Precis som en dator eller en kniv så kan det användas i det godas tjänst eller till att göra skada med. Det avgör den som använder verktyget. Ansvaret ligger hos oss själv. ”Don´t kill the messenger” är ett bra uttryck här. Det lär oss att inget är nytt under solen, allt går igen och att vi är alla ganska lika. . Allt vi behöver finns inom oss.

Tarotkorten är bara ett redskap som hjälper oss att hitta det och att hitta nästa sten att kliva på i floden som är vårt liv.

Läs mer om: Tarotkortens historia