Kejsarinnan (The Empress)

Kejsarinnan (The Empress)Kejsarinnan kallas för ”den som tröstar, förskönar och föder”. Den universella principen här är kärlek med visdom samt moderskap. Kortet styrs av planeten Venus. Talet tre står för treenigheten, triangeln, kärnfamiljen och alla kreativa processer till exempel.

Kejsarinnan framställs ofta som Moder Jord. Gudinnor som Demeter och Venus kopplas ofta till detta kort. Precis som Prästinnan står Kejsarinnan för Yin, den kvinnliga kraften och Månen, men är mera utåtriktad. Hon ger av sig själv villkorslöst, som en god moder, utan behov att kontrollera eller överbeskydda.

Det handlar om att ge och ta emot på ett balanserat sätt. Kejsarinnan symboliserar den närande, lugnande och stödjande kärleken som är en läkande kraft i människors liv. ”Du skall älska din nästa såsom dig själv” är ett valspråk för detta kort. Hon står även för kreativitet som sång, måleri och dans t ex.

Graviditet är kopplat till detta kort liksom jordbruk och trädgårdar. Hon är föreningen av ande och materia, något bär frukt, eller ”föds”, helt enkelt. Det kan vara ett barn, en tavla eller en örtagård. Våra projekt blir verklighet. För det krävs en förening av hjärna, hjärta och ande. Allt detta har Kejsarinnan.

Möjliga tolkningar:

Du utvecklar din kvinnliga sida. Du vill ge kärlek och beskydd till någon. Du går in i en produktiv period i ditt liv. Du är gravid i någon form, bokstavligt eller bildligt talat. Du behöver resa, träffa nya människor och vara i naturen. Du ägnar dig åt (eller vill ägna dig åt) nöjen, vardagslyx och skönhet. Du har problem med kvinnor i din omgivning. Du behöver ta hand om dina egna känslomässiga behov. Du har ledarskapsförmågor du borde erkänna.

Nyckelord:

Skönhet, kärlek, moderlighet, naturen, kvinnlighet, visdom, inre och yttre välstånd, kraft, praktiserad andlighet, kvinnliga förebilder och ledarskapsfigurer.

Fråga att ställa sig:

Finns det någon stark och vacker kvinna i ditt liv som du vill efterlikna och lära dig av?

Affirmation:

Jag är vacker och kraftfull.

Läs mer om: Kejsaren