Översteprästinnan (The Priestess)

Översteprästinnan (The Priestess)Översteprästinnan kallas ”den självständiga och självmedvetna”. Den universella principen här är intuition, självkänsla och medvetenhet om sina egna resurser. Kortet styrs av Månen. Talet 2 symboliserar samarbete, partnerskap, mognad, tillväxt, förståelse och eftertanke.

Inom den egyptiska mytologin motsvaras hon av gudinnan Isis. Hon bär gudinnan Hathors huvudbonad. Hon gestaltar kvinnlig mystik och kraft och är Yin i det österländska begreppet om Yin och Yang. Om Magikern styr över det talade ordet så styr Översteprästinnan över det skrivna ordet.

Hon är den tysta, starka och visa. Hon som minns. Hon står också för det undermedvetna, det intuitiva och det mystiska inom oss. Jungfru Maria, Maya och Kuan Yin är kvinnliga förebilder som kopplas till detta kort. Precis som hos Magikern finns det en mörk sida av detta kort. Som den elaka häxan i snövit kan hon använda sin makt på fel sätt och i fel syften. Detta är kortet för alla medium, HSP-personer och andra känsliga empater.

Prästinnan litar på sina förmågor och lyssnar till svaren i sitt inre innan hon handlar. Hon värderar sitt oberoende och sin självständighet. Hon balanserar styrka och känslighet på ett bra sätt. Hon vet att allt hänger samman och har medkänsla med både sig själv och andra. Hon vet att integritet betyder att vara hel.

 Möjliga tolkningar:

Det undermedvetna, intuitionen och dina nattliga drömmar spelar en stor roll i ditt liv just nu. Du behöver troligen dra dig undan från ett tag. Du behöver få kontakt med din inre röst. Du är känslig, mottaglig och behöver tystnad och stillhet runt dig just nu. Du behöver nog skriva dagbok och fundera i stället för att berätta för alla om hur du mår. Sök dig gärna till vatten och sitt där i tystnad. Du inser att du går in i en ny tid i ditt liv och att något nytt tar sin början. Vakta ditt oberoende och låt inte andra påverka dig och dina beslut för mycket.

Nyckelord:

Frid, förändring, oberoende, insikter, självkännedom, balans, självkänsla, intuition, healing, drömmar, retreat, medialitet, medkänsla och HSP (Highly Sensitive Person).

Fråga att ställa sig:

Finns det områden i ditt liv där du tillåter andra att påverka dig i stället för att lita på din egen intuition?

Affirmation:

Jag litar på min intuition.

Läs mer om: Kejsarinnan