Magikern (The Magus)

Magikern (The Magus)Magikern kallas ”den som kommunicerar”. Den universella principen här handlar om kommunikation och att hitta rätt tid att göra saker på. Kortet styrs av planeten Merkurius. Talet 1 står för helhet, mannen, oberoende, skapande av något nytt, frihet och initiativ.

Man kopplar kortet till Guden Mercurius, han med vingar på fötterna. Även Cadeseus, läkarsymbolen med två sammanslingrade ormarna, finns också ibland med på detta kort. Ytterligare en symbol är den liggande åttan, oändlighetssymbolen, som vi ofta ser svävande ovanför Magikerns huvud.

De fyra elementen dyker också upp på detta kort i många lekar.

I Crowleys lek omges Magikerna av 10 verktyg och det gäller att ta fram rätt verktyg vid rätt tillfälle. Myntet står för vår förmåga att kommunicera på ett sådant sätt att det ger oss materiella fördelar, skriftrullen symboliserar det skrivna ordet och bägaren med den ihoprullade ormen i handlar om vår förmåga att kommunicera alla våra känslor t ex. I samma lek så finns det 3 olika varianter av Magikern. En ljus, en mörk och en både ljus och mörk. Mörkermagikern kallas ibland för Trickster. Den visar sin bästa sida men bakom står en stor mörk skugga och lurar. Denna variant kommer ofta upp när vi har med oärliga och manipulativa människor att göra. Någon som använder sina kommunikativa förmågor till att bedra andra med.

Om Narren är gycklaren så är Magikern den professionella utövaren. Det kan handla om författare, musiker, lärare, rådgivare, fotografer, filmmakare, diplomater, arbetsledare, underhållare och andra konstnärliga utövare.

Han representerar intellekt och tanke, som ju är vårt redskap i denna världen, men också att vi behöver gå från tanke till handling och att vår kommunikation behöver vara rak och ärlig för att lyckas. Han har alla möjligheter till sitt förfogande men kan ibland använda sina förmågor i fel syfte som sagt (Mörkermagikern). Vad vi skriver och säger bör vara balanserat, läkande och förändrande på ett bra sätt säger detta kort. Vi bör vara medvetna om ordets och bildens makt att förändra och utveckla oss. Rädsla för att misslyckas och att bli missförstådd kopplas även till detta kort.

Möjliga tolkningar:

Du behöver och vill använda din tankeförmåga, din mentala förmåga eller din skapande förmåga till något. Din självdisciplin hamnar i fokus. Inspirationen kommer igång. Du är en föregångare och behöver fatta viktiga beslut. Du kan ge livet innehåll och riktning nu. Du ser skillnaden på fantasi och verklighet. Du är redo att möta ditt nya liv. Du har det som krävs för att förverkliga dina drömmar. Du vill tala ut med någon.

Nyckelord:

Kommunikation av alla slag, anpassning, intelligens, intellekt, sanning, självkritik, självdisciplin, etik och moral.

Frågor att ställa sig:

Inom vilka områden finns mina talanger? Med vilka metoder och i vilka sammanhang kan jag använda dem och dela med mig av dem?

Affirmation:

Att använda alla mina kreativa utryck gör mig lycklig och tillfreds.

Läs mer om: Översteprästinnan