Översteprästen (The Hierophant)

Översteprästen (The Hierophant)Översteprästen kallas för ”läraren, rådgivaren och konsulten”. Den universella principen här är lärande och utbildning. Kortet styrs av planeten Jupiter och stjärntecknet Oxen. Talet 5 står för människan och hennes väg till upplysning.

Han är kopplad till gudarna Tor och Osiris.

Ordet Hierofant kommer från grekiskan och betyder ” den som gör det andliga synligt”. I vissa lekar kallas han Påven (The Pope). Symboliskt står han för alla slags heliga män och att lyda och följa den inre vägledningen.

Den är på det sättet en manlig motsvarighet till Översteprästinnan men ses som både manlig och kvinnlig i de flesta lekar. I Crowley`s lek t ex står gudinnan Venus vid hans fötter som en påminnelse om detta.

Han är den upplyste, den som söker kunskap och som praktiserar sin andlighet dagligen. Han skulle kunna var en yogalärare t ex. Han balanserar visdom med känsla och tar fullt ansvar för sin egen personliga och andliga utveckling. Han är som Narren i det avseendet, har tillit och ett öppet sinne, dömer ingen och tar ansvar för sina egna handlingar i den här världen.

Han är kärlek i sin renaste och sannaste form. Den som ser den andre och kan ge det som behövs, vilket inte alltid är det den andre önskar och vill ha. Han har inga dolda avsikter. Han har gått igenom mycket och han har omvandlat detta till visdom. Det betyder att han har egenskaper som mottaglighet, känslighet och förmågan att släppa taget om det han inte längre behöver. Han lyser upp okunnighetens mörker och ger hopp om framtiden.

Möjliga tolkningar:

Du har kreativa idéer som gör livet stabilare och mera produktivt. Du möter gamla rädslor om misslyckande. Du släpper mönster som handlar om oro. Du löser problem rörande familjen. Du funderar på vad som håller dig tillbaka och gör dig ofri. Du börjar studera eller lär själv ut något. Du lär dig nya saker om dig själv och lyssna till din inre röst mera. Du söker dig till människor med en liknande livsåskådning som du. Du söker rådgivning och vägledning. Du hittar en bra lärare och det du vill studera. Du känner att du vill komma vidare i din andliga och personliga utveckling.

Nyckelord:

Andlig mästare, religioner, livsåskådningar, lärare, rådgivare, initiativtagare, inre vägledare, inre utveckling, lyssna till hjärtats röst, studier, familjeproblem, gamla mönster och föreställningar.

Frågor att ställa:

Finns det någon klok person i din närhet som du kan lära dig av? Finns det något du länge velat studera och bara väntat på rätt tillfälle att börja med?

Affirmation:

Det finns bara en röst som är värd att lyssna till och det är mitt eget hjärtas röst.

Läs mer om: De Älskande