De Älskande (The Lovers)

De Älskande (The Lovers)De Älskande kallas ”den som sammanför olikheter och motparter”. Den universella principen här handlar om hur vi hanterar våra relationer, den fria viljan och valet mellan två alternativ. Det handlar också om ”det inre äktenskapet”, alltså hur vi förenar manligt och kvinnligt samt tanke och känsla inom oss. Kortet styrs av planeten Venus och stjärntecknet Tvillingarna. Talet 6 står för kärlek, medkänsla, sexualitet och ansvar i relationer.

I Crowley´s lek är det Kejsaren och Kejsarinnan som gifter sig, med Eremiten (kort nr 9 i Stora Arkanan) som vigselförrättare.

Begreppet Tvillingsjäl är ofta kopplat till detta kort.

I alla relationer behövs vissa egenskaper hos de inblandade för att det ska fungera. Några av dessa egenskaper är t ex lekfullhet, öppenhet, lojalitet, ansvar, eget utrymme för båda och en vilja att välja varandra helt och fullt.

Kortet De Älskande representerar alla kärlekspar men också annan sorts kärlek som emellan kollegor, vänner, mor och barn samt mellan lärare och elev.

Det kan å ena sidan vara ett väldigt positivt kort i en läggning men i kombination med t ex Djävulen så handlar det oftast om destruktiva förbindelser. Det kan handla om förhållanden som man växt ifrån och vara vändpunkten i en cykel av förändring när det gäller relationer. Du blir klar över vad du vill ha och vad du inte vill ha i dina relationer helt enkelt.

Möjliga tolkningar:

Två människor samarbetar för ett gemensamt mål. Du kombinerar tanke och känsla. Du behöver erkänna olika stridande viljor, inom dig och mellan älskande, samt hitta en gemensam ståndpunkt. Du ställs inför ett val. Din fria vilja blir viktig för dig just nu. Du får, eller behöver få, känslomässigt stöd från någon närstående. Du tänker mycket på frågor kring familj, trygghet och beskydd. Du funderar mycket på vad du får och ger i dina relationer. Du ser egenskaper hos andra som du själv vill ha. Du inleder en kärleksrelation och/eller gifter dig.

Nyckelord:

Tvillingar, kärlek, attraktion, mänskligt växande genom relationer, valsituationer, förening av olikheter genom kärlek och att bli hel som individ.

Frågor att ställa sig:

Vad söker du hos den du älskar? Vad innehåller ett bra förhållande enligt dig? Får du det du behöver i dina relationer? Är du redo att möta den du drömmer om?

Affirmation:

Jag är nu redo att möta den partner jag alltid velat möta.

Läs mer om: Vagnen