Vagnen (The Chariot)

Vagnen (The Chariot)Vagnen kallas ”den som reser, motiverar och genererar”. Den universella principen är förändring, rörelse och förhållandet mellan vila och aktivitet. Kortet styrs av planeten Mars och stjärntecknet Kräftan. Talet 7 står för andlighet, visdom och hälsa.

Kortet handlar om att noga väga för och emot innan man tar ett beslut och rör sig i en viss riktning, för när vi väl har gjort det så finns det ofta ingen väg tillbaka. Vi behöver vara i stillhet och lyssna till vår intuition innan vi handlar för då når vi framgång i det vi gör.

Utmaningen består i att inte identifiera sig med, att ”bli”, vagnen. Den är bara ett redskap. Vagnen symboliserar ibland våra egna kroppar och mannen på kortet bär en rustning som ska vara hans ”persona”, hans ansikte utåt mot världen. Rustningen ska skydda hans sårbara inre, hans ömtåliga själ. Det är ingen slump att Kräftans stjärntecken är kopplat till detta kort.

Ordet karriär kommer av det latinska ordet carros som betyder kärra eller vagn. För att göra karriär behöver vi ha alla våra delar med oss, annars går det illa.

Möjliga tolkningar:

Du reser, flyttar eller byter arbete. Du upplever förändringar vad gäller familjen eller hemmet. Du tar ansvar och gör nödvändiga förändringar i ditt liv. Du mognar som människa. Du vet när du ska vänta och när du ska handla. Du lämnar något bakom dig men i din egen takt.

Nyckelord:

Ny början, förändring till det bättre, reflektion, andlig väg, rörelse framåt, förnuft, karriär, familjen och kroppen.

Frågor att ställa sig:

Vilka områden av ditt liv förändras? Är du redo at gå vidare, släppa det gamla och omfamna det nya?

Affirmation:

Jag ordnar mitt liv och förbereder mig för en ny början.

Läs mer om: Rättvisan