Alkemisten (Art)

Alkemisten (Art)Han kallas ibland ”den som skapar”. Den universella principen är att sammanföra, sammansmälta och omvandla. Kortet styrs av stjärntecknet Skytten. Det handlar om måttfullhet, måttlighet och den gyllene medelvägen. Hur du gör något är lika viktigt som vad du gör.

Kreativitet och gränsöverskridande blir viktigt för dig när du drar detta kort. Att blanda manliga och kvinnliga energier och egenskaper likaså. Alkemister ansåg att de kunde framställa guld ur andra ämnen. Motsatta krafter stöps om till en ny form.

I Crowley´s lek avbildas en figur som blandar vatten och eld och får på så sätt fram en ny form, ånga.

Änglar finns ofta med på detta kort och symboliserar då att det behövs noggrannhet, koncentration, disciplin och måttfullhet för att kunna använda ljuset i det godas tjänst. Det är det som Shaolinmunkar, Yogis och Tantrautövare gör när de använder qi (livsenergin) för att uppnå ett andligt tillstånd av kraft utöver det vanliga. De gör sådant vi normalt inte ska kunna göra som människor och blir på så sätt alkemister. De ”tillverkar guld”. Det är som när Moder jord tar en bit kol och under de rätta omständigheterna framställer en diamant. Vi är alla oslipade diamanter enligt vissa.

Möjliga tolkningar:

Du kombinerar kunskap med det spontana. Du har behov av att utrycka dig kreativt. Du använder alla dina talanger till att förverkliga en idé. Du förmedlar entusiasm över något på ett lugnt sätt. Du går den gyllene medelvägen. Du utstrålar tillit och glädje i alla situationer. Du har tålamod och genomför något på ditt eget sätt. Du är gränsöverskridande men samtidigt försiktig och måttfull. Du upplever att det är inte bara viktigt vad du gör utan även hur du genomför saker. Du hittar något värdefullt inom dig själv.

Nyckelord:

Kreativa krafter, ett kvalitativt språng, inre förändring, polaritet, balans, måttlighet, gyllene medelväg, alkemi, tålamod, tillit, integration, syntes och synergi.

Fråga att ställa sig:

Vad betyder det för dig att hitta ”din inre diamant”?

Affirmation:

Jag säger JA till den gudomliga viljan och blir en öppen kanal för kreativ energi.

Läs mer om: Djävulen