Världen (The Universe)

Världen (The Universe)Kortet kallas ”den kompletterande initiativtagaren”. Den universella principen är individen kontra helheten samt fullbordan. Kortet styrs av planeten Saturnus och visar en naken figur som dansar med olika attribut runt sig. Talet är två plus ett, alltså 3 (se Kejsarinnan)

Här kan man använda uttryck som ”att vara ett med universum”, ”uppgå i den stora helheten” och ”en droppe i havet”. Vi är framme och kan börja vår resa på nytt igen. Nu ser vi oss själva och världen som den verkligen är. Förvandlingarna och kampen är över för denna gång så nu kan vi börja om med Narren och en ny lång vandring.


Kortet kopplas ofta till dansare i trance som shamaner och dervischer samt extasens gud Shiva. Dans har i alla tider förekommit för att uppnå ett högre tillstånd. Då används ofta någon form av förklädnad eller mask. Detta för att komma förbi personlighet, individ och könstillhörighet. Det viktiga blir kontakten med universum och den allomfattande kraften. Dans är rörelse och förändring, det enda konstanta tillståndet.

De fyra elementen finns också representerade på kortet i form av en oxe (jord), ett lejon (eld), en örn (vatten) och en man (luft).

Den dansande figuren befinner sig i en oval som ibland symboliserar en lagerkrans och ibland en livmoder. Vi har segrat och vi blir födda på nytt. ”Världen är vårt ostron” som ett engelskt ordspråk lyder.

Möjliga tolkningar:

Du upplever tillfredställelse, självförverkligande och framgång. Du känner samhörighet med allt och med livet. Du upplever att allt är möjligt nu. Ditt personliga liv är i harmoni med helheten. Du upplever både inre och yttre frihet. Du förbereder dig för en ny fas i livet. Du både avslutar och påbörjar något på samma gång. Du ser saker som de verkligen är. Du ger dig ut på en resa eller börjar på en ny utbildning. Du vill förändra en institution inifrån.

Nyckelord:

Kompletteringar, avslut, fullbordan, ”ett med universum”, extas, helhet, befrielse, oberoende, androgyn, dans, början/slut, tillbaka till källan, resor och utbildning.

Frågor att ställa sig:

På vilket sätt är det dags att du frigör dig i ditt liv? Finns det en resa du vill göra? Finns det ett uppdrag som väntar?

Affirmation:

Jag är ett med universum.