Tornet (The Tower)

Tornet (The Tower)Kortet kallas ibland ” den som restaurerar, helar och renoverar”. Den universella principen är renovering, upprustning och omorganisation. Kortet styrs av planeterna Mars och Uranus. Ett och sex blir talet 7. Det står för visdom, hälsa, förfining, flexibilitet och själslig utveckling.

Här rasar alla illusioner om oss själva som spillror vid våra fötter för att ett helande ska kunna påbörjas. Det som är falskt och oäkta får stryka på foten. Dr. Phil talar om ”vårt autentiska jag”, alltså vårt sanna jag. Det kommer nu fram i sin helhet.

Hus, relationer, arbete och status kan tas ifrån oss när detta kort kommer upp i en läggning. Det betyder ofta att vi får lära oss att leva våra liv på ett helt nytt sätt. Ordet Hybris betyder att blixten slår ner när vi blivit för högmodiga och kaxiga. Vi åker ner från våra ”höga hästar” så att säga.

Kortet kopplas också till fysisk sjukdom ibland. Det kan vara universums sätt att ringa i en klocka och varna oss för att något i våra liv är i obalans. Sjukdomar kommer ofta när vi är på väg att växa in i ett större ansvar. De kan på det sättet vara lärdomar och ge stora insikter. Det blir också ofta en slags rening innan vi helas. Vi kommer ut på andra sidan med en större ödmjukhet, mera realism och bättre värderingar.

När Tornet har rasat finns det inte längre något att vara rädd för. Det är som det kinesiska tecknet som både betyder kris och möjlighet. Kaos är granne med Gud heter det ju.

Möjliga tolkningar:

Du befrias från det ”fängelse” du byggt runt dig själv. Du upplever händelser som tvingar dig att förändra förutsättningarna i ditt liv. Du får en aha-upplevelse om något. Du får omvärdera din syn på dig själv. Du blir mera sann mot dig själv och andra. Du blir varnad om något. Du renas och helas. Du upplever omorganisation, renovering eller upprustning av något i ditt liv.

Nyckelord:

Självkännedom, förändringar, illusioner, det gamla rasar, aha-upplevelser, renovering, omorganisation, upprustning, ”realitycheck” samt kris & möjlighet.

Fråga att ställa sig:

Är du redo att se på dig själv och ditt liv med nya ögon?

Affirmation:

Allt som händer i mitt liv är för mitt eget bästa.

Läs mer om: Stjärnan