Stjärnan (The Star)

Stjärnan (The Star)Den universella principen är att dina förmågor och talanger blir erkända och uppmärksammade av andra. Självförtroende och självsäkerhet är kopplat till detta kort som styrs av stjärntecknet Vattumannen. Här handlar det om att vara i balans eftersom ett plus sju är åtta och det står för att sprida sin kunskap till omvärlden med tillit.

Kortet handlar om hopp, gåvor och tur. Vi ser en väldigt fridfull och lugn figur på kortet, ofta föreställande en vattenbärerska, som ger och tar emot med lika stor energi och närvaro. Här handlar det om att vara i sitt flöde, kreativ och inspirerad.

Hon känner sitt egenvärde och självkänslan växer sig starkare. Känslorna stannar inte upp och hindrar henne utan de är också i ett sunt flöde som ger henne en större uppfattningsförmåga och intuition.

Många konstnärer känner igen detta tillstånd. De välkomnar det med glädje eftersom det är då de är produktiva utan ansträngning. De har kontakt med den universella intelligensen och den gudomliga inspirationen. Det till synes omöjliga blir möjligt. Dina visioner och drömmar blir verklighet när detta kort dyker upp i en läggning. Du tillför något nytt.

En varning med detta kort är dock att hålla känslorna i styr och inte bli egoistisk. Något som många stjärnor fått tampas med när framgången kommer över en natt.

Möjliga tolkningar:

Du upplever frid, helhet, ödmjukhet och frihet. Du utvecklas genom egna ansträngningar. Du ser med överblick på livet. Du förstår vad det är du önskar dig mest av allt. Du övertygar genom din närvaro. Ditt undermedvetna blir ljust och upplyst. Du går från mörker till ljus. Du ger av dina resurser och din energi till andra. Du är kreativ, produktiv och inspirerad. Du sprider ljus och harmoni omkring dig. Du har självförtroende och självkänsla. Du värderar dig själv och dina kunskaper.

Nyckelord:

Inspiration, självförtroende, självkänsla, utstrålning, tur, gåvor, uppfinningar, kreativt tänkande, ljus, harmoni och stjärnor.

Frågor att ställa sig:

Känner du dig helt nöjd med det arbete du har/gör nu just nu? Gör du allt du kan för att förverkliga dina drömmar?

Affirmation:

Min fantasi och min kontakt med alltet visar hur jag ska förverkliga mina idéer.

Läs mer om: Månen