Döden (Death)

Döden (Death)Kortet kallas ibland ”han som släpper, eliminerar och expanderar”. Den universella principen är att avsluta, släppa taget och gå vidare. Kortet styrs av planeten Saturnus och stjärntecknet Skorpionen. Talet 13 anses både magiskt och otursbringande. Det kopplas till Jesus och hans tolv lärjungar.

Fågel Fenix som dog i eld och uppstod igen ur sin egen aska kopplas ofta till detta kort. I Crowley´s lek kallas kortet död/återfödelse. Något måste dö för att något nytt ska kunna återuppstå och leva vidare. ”Död och återfödelse är inte olika tillstånd.

De är olika aspekter av samma tillstånd” sa Gandhi.

Man säger ibland att en ny början ofta är förklädd till ett smärtsamt farväl. Det utrycket passar väldigt bra till detta kort. Här handlar det nästan aldrig om fysisk död utan oftast om uppbrott, avsked och avslut. Skelettet, som ofta finns med på kortet, kan tyckas skrämmande men det är en symbolisk bild. Ormar finns också med och står då för att förvandlas och att ”ömsa skinn”. Då handlar det om att släppa det som inte längre passar oss och som är ett hinder för vår fortsatta utveckling. Karma och tidigare liv kan spela in här.

Det finns ett sufiskt ordspråk som lyder ”dö innan du dör”. Det betyder att vi behöver släppa kontrollen och överlämna oss till något större för att kunna utvecklas. Rädslan hindrar oss och kan få oss att förlora oss själva istället. Att hoppa fallskärm är en bra liknelse här. Ta steget, ha tillit och njut av färden.

Möjliga tolkningar:

Du är redo för en omfattande förändring. Du kan förvandla en hopplös situation till en lovande. Du avslutar relationer som inte längre ger dig något. Du avslutar något för att kunna ägna dig åt något nytt. Du släpper det förflutna och din egen rädsla för förändring.

Nyckelord:

Yttre förändringar, bli fri från gamla begränsningar, förvandling, återfödelse, något ”dör”, karma, tidigare liv och gamla mönster som försvinner.

Frågor att ställa sig:

Vilka gamla relationer och situationer håller jag fast vid, trots att de inte fungerar längre?

Affirmation:

Jag släpper nu taget och säger JA till livet och JA till mig själv.

Läs mer om: Alkemisten