Domedagen (The Aeon)

Domedagen (The Aeon)Kortet kallas ”den seende analytikern”. Den universella principen är gott omdöme och bedömning. Kortet styrs av planeten Pluto och stjärntecknet Vågen. Talet är 2 (se Översteprästinnan för tolkning).

Här ljuder domedagstrumpeterna och vi får se sanningen i vitögat. Även här kommer Karma och tidigare liv in och bedömningen gäller mera än bara detta livet. Ibland kan detta kort betyda att vi får insikter om varför vi är här och vad vårt syfte är i detta liv. Nära-döden-upplevelser och att se livet passera revy är två begrepp som också kopplas till detta kort.

Objektivitet, rättvisa och att se helheten i ett längre perspektiv är viktigt här.


Det gör oss mindre rädda för döden och vi börjar förstå hur värdefull den korta tid vi får här verkligen är. Trumpeterna får oss att vakna upp.

Kortet kallas ibland Aeon. På svenska säger vi eon, som betyder en väldigt lång tidsrymd. Eoner av tid brukar man ju säga.

Detta kort talar även om att sammanföra familjen och yrkeslivet. Vi lär oss hur vi ska hitta balans mellan hemmet och arbetet. Det kan ju ibland vara svårt för de som har ett familjeföretag t ex.

Översteprästinnan hör till detta kort på så sätt att vi litar på oss själva och våra resurser och med detta kort så syns det även i det yttre livet. Vi kommunicerar våra insikter så att vi blir förstådda och hörda av andra. Vi tål inte diskriminering, fördomar eller förutfattade meningar längre. Våra personliga erfarenheter ger oss rätt att bedöma något vi känner till.

Vi inser också att ju längre vi lever desto mera vet vi att vi inte vet allt. Vi får mindre behov av att ha rätt och mera behov av att vara lyckliga i stället.

Möjliga tolkningar:

Du hör en inre röst som vill genomföra en stor förändring. Du hör ditt samvetes röst. Du känner att du kan förstå, förlåta, försonas och känna frid med det som varit. Du blir mera objektiv och mindre kritisk. Du för fram dina personliga åsikter på ett bra sätt. Du bedömer och gör en personlig bedömning av något. Du vaknar till och får en aha-upplevelse om ditt liv. Familj och arbete knyts ihop på något sätt för dig. Du vill bryta igenom fördomar, diskriminering och dåligt omdöme. Du funderar på att bilda familj.

Nyckelord:

Kritisk självanalys, objektivitet, bedömning, långsiktighet, tidigare liv, personlig erfarenhet, insikter, förutsägelser, rättvisa, familjeföretag och att bilda familj.

Fråga att ställa sig:

Vilka metoder kommer du att använda för att få större insikter i ditt liv?

Affirmation:

Ju mer jag vet och erkänner allt jag inte vet, desto närmare kommer jag det gudomliga.

Läs mer om: Världen