Den hängande (The hanged man)

Den hängande (The hanged man)Kortet kallas ”Förvandlaren” ibland. Den universella principen är att släppa taget och bryta gamla mönster. Kortet styrs av planeten Neptunus och stjärntecknet Fiskarna. Talet 12 står för vändpunkt och avslut.

Många människor blir lite skrämda av detta kort. Han är dock inte bestraffad utan snarare utsatt för en prövning. Han känner att han är i ödets händer och ganska hjälplös. En forcerad rörelse framåt är varken möjlig eller önskvärd i detta läge. Genom att ge efter och acceptera sitt öde så befrias han från det, paradoxalt nog. Det enda han kan göra är att hoppas och vänta.

Han är vid en vändpunkt i sitt liv och lär sig att se saker ur ett annat perspektiv.


Han sitter fast och de sätt han löst problem på tidigare fungerar inte längre. Han behöver se sanningen i vitögat och släppa taget.

Han vet att han behöver göra någon slags uppoffring för att komma vidare. Det är också ett andligt uppvaknande genom att han lämnar över till en högre makt. Omgivningen tycker ofta att han uppför sig ”uppochnervänt”, vilket kan leda till konflikter ibland.

Han är inte längre beroende av att leva upp till andras förväntningar.  Han frigörs därmed från det sociala trycket och upplever en nyvunnen frihet. Den negativa sidan av detta kan bli att han gör sig själv till martyr, syndabock eller tar till droger. För människor födda i Fiskarnas tecken är detta tyvärr nära till hands på grund av deras stora känslighet.

Möjliga tolkningar:

Du sitter fast och kommer ingenstans. Du är passiv och det är ok just nu. Du upplever lugnet efter stormen och kan vänta in nästa steg. Du accepterar din situation och väntar på rätt tillfälle att förändra den. Någon behöver dig och du uppoffrar dig. Du släpper behovet av att alltid ha kontroll. Genom att dra dig tillbaka får du viktiga insikter. Du ser på dig själv och verkligheten på nya sätt. Du gör något på ett annorlunda sätt. Du bryr dig inte om det sociala trycket längre. Du flyr in i dig själv och bort från det sociala livet. Se upp för martyr- och flyktbeteenden som t ex användandet av droger.

Nyckelord:

Vägs ände, släppa taget, ge upp, ny synvinkel, bryta gamla mönster, överlämna, sitta fast, viljelös, 180 graders vändningar, att ”hänga upp sig” på något och accepterande av självet.

Frågor att ställa sig:

I vilka delar av ditt liv sitter du fast? Är du redo att släppa gamla mönster?

Affirmation:

Jag släpper taget och accepterar den gudomliga viljan, som visar sig för mig, steg för steg.

Läs mer om: Döden