Åtta i Bägare - Slöhet (indolence)

Åtta i Bägare - Slöhet (indolence)Saturnus i Fiskarna handlar det om här. Ledorden är då stagnation, lathet, tröghet, oklarhet och blockerade känslor. Känslan kan lättats liknas vid ett träsk eller en myr. Din Energi har nått bottennivån. Du har slösat den på människor som inte gav något tillbaka, även kallade energitjuvar. Du fyllde dem med din energi men de var som svarta hål och energin försvann lika fort igen. Nu känner du dig tom och orkeslös. Du gav allt du hade men det tjänade inget till. Sju i Bägare var gränslöshet men det är nu dags att sätta gränser och säga nej.

Förslag till tolkning:

Du befinner dig i en situation eller ett förhållande som tar all din kraft. Det är dags att bryta ett destruktivt beteende eftersom ingen kan ta din kraft om du inte tillåter det. Att hamna i denna typ av relationer kan vara ett tecken på en rädsla att ta emot kärlek. Fundera på vad din roll i detta är. Sätt gränser och säg nej. Kanske behöver du lämna situationen eller personen helt?

Frågor att ställa sig:

Vilka människor tänker du på när du läst texten till detta kort? Är du redo att sätta dina gränser och att hålla dem? I vilka situationer döljer du dina äkta känslor?

Affirmation:

Jag behandlar mig själv med respekt och kärlek. När jag gör det så lär det andra att behandla mig på samma sätt.

Läs mer om: Nio i Bägare