Ess i Skivor - (Ace of Disks)

Ess i Skivor - (Ace of Disks)Kortet är kopplat till stjärntecknen Stenbocken, Oxen och Jungfrun. Skivor styrs av jordelementet och står för det materiella och fysiska i vår tillvaro.

Det betyder att Esset i Skivor symboliserarstor rikedom/framgång i både det yttre och det inre, enhet av kropp och själ samt ett bra liv.

Vi får belöningen för våra tidigare ansträngningar. Kroppen är vårt tempel och vi sköter om vår hälsa. Det ger en bra förutsättning för att bygga ett materiellt och andligt bra liv.Liksom årsringarna i ett träd har vi byggt upp ett tryggt välstånd runt oss. Vi kan både vara andligt upplysta och materiellt välmående. Vi behöver inte välja. En klok person vet att vi ändå bara har det materiella till låns, inklusive vår kropp, och det är till för att användas i det andligas tjänst.

Förslag till tolkning:

Du sår frön till ett nytt arbete, ett nytt hem eller annan materiell trygghet. Ditt inre och yttre välstånd är i harmoni. Du får det välförtjänt tryggt och bra materiellt nu. Du har nu allt du behöver och kan pröva dina vingar i världen. Arbeta på att upptäcka och utveckla din fulla potential, din inre rikedom. Var öppen för varje form av rikedom och välstånd som kan komma in i ditt liv.

Fråga att ställa sig:

Inom vilka områden av ditt liv vill du berika dig?

Affirmation:

Välstånd är mitt naturliga tillstånd. Det tillåter mig att utrycka min andliga och kreativa potential i den här världen.

Läs mer om: Två i Skivor