Prinsessa i Stavar - (Princess of Wands)

Prinsessa i Stavar - (Princess of Wands)Prinsessa i Stavar - (Princess of Wands) är jordaspekten av eld. Hon bemästrar spontana utryck och är fri från rädsla.

Vårsolens värme och befrielse från vinterns alla begränsningar är vad vi talar om här. Det är dags för en ny början och en riktig vårstädning. Hon har överlevt vintern och det finns inte längre något att vara rädd för.

Passion, ny energi, en större mottaglighet och lust till livet är på ingång nu. Denna prinsessa är entusiastisk, otålig och uppriktig.


Hon vågar ta risker och vill testa sitt nya förbättrade självförtroende. Hon behöver få utrycka sina behov fysiskt i form av dans eller träning t ex. Kanske hittar hon en ny hobby? Kanske byter hon hårfärg och klädstil?

Här gäller det att våga testa något nytt och att känna sig befriad.

Förslag till tolkning:

Dina gamla rädslor har förlorat sin makt över dig nu. Fundera på vilka dina största styrkor är istället. Ägna dig åt aktiviteter som hjälper dig att må bättre känslomässigt och som gör dig glad. Träning, dans, sång eller yoga är några förslag.

Fråga att ställa sig:

Vilket är nästa modiga steg du kan ta i ditt liv?

Affirmation:

Min största styrka är……… När jag accepterar min rädsla så förvandlas den till kärlek.

Läs mer om: Ess i Stavar