Sex i Svärd - Vetenskap (Science)

Sex i Svärd - Vetenskap (Science)Merkurius i Vattumannen ger möjligheter till överblick, analys och objektivitet. Vi förstår sammanhang och det ger perspektiv på framtiden. Vi inte bara förstår utan vi kan även utrycka oss på ett bra sätt nu. Många olika idéer och synpunkter möts nu i mitten och kan därför bli verklighet.

Ett vetenskapligt genombrott brukar ju bana väg för nytt synsätt och ett nytt sätt att leva på. De förändringar som nu är nödvändiga behöver förklaras så att andra kan höra, förstå och acceptera dem. Detta kort symboliserar ett tänkande där vi kan se många olika saker på en gång och ändå få det att gå ihop på ett logiskt sätt.

Originellt och innovativt tänkande hör till Vattumannens stjärntecken och Merkurius står för kommunikation.

Här är kreativitet och helhet kombinerade på ett fokuserat och resultatinriktat sätt, vilket utmärker en bra forskare eller vetenskapsman/kvinna. Inspiration och information hämtas från alla livets områden och används på bästa sätt.

Förslag till tolkning:

Du ser sammanhang och blir klar över hur saker och ting hänger ihop nu. Du har lätt för att dra slutsatser, vara objektiv och gör bra analyser av läget. Du ser saker som de är och det hjälper dig framåt. Du har lätt att se andras synvinkel utan att förlora din egen. Ditt sätt att tänka nu är fritt, kreativt och okonventionellt. Stanna inte där utan se framåt, lyssna till andra och åstadkom bra förändringar. Lita på din intuition.

Fråga att ställa sig:

Vad och var är de begränsande vanorna i ditt liv?

Affirmation:

Erkännandets ros blommar i mitt hjärta.

Läs mer om: Sju i Svärd