Tio i Skivor - Välstånd (Wealth)

Tio i Skivor - Välstånd (Wealth)Merkurius i Jungfrun ger inre och yttre rikedomar. Du har förmågan att göra den inre rikedomen synlig för andra dessutom. Allt välstånds ursprung ligger i människans medvetande. Om denna gränslösa inre skatt tas fram i ljuset blir den verklighet i vårt materiella och fysiska liv.

Sant välstånd berör livets alla delar. Då talar vi fysiskt, känslomässigt och andligt. Dessa rikedomar behöver delas om de ska fortsätta att ha ett värde. Om vi bara lägger på hög eller snålar med våra gåvor så stagnerar energin och blir smutsig och oklar.

Girighet och fasthållande kommer av rädsla för brist och är ett utryck för fattigdomsmentalitet. Även den största skatt förlorar sitt värde om den inte används i kärlekens tjänst.

Förslag till tolkning:

Du har dragit till dig allt och alla som nu är i ditt liv. Du har skapat alla situationer i ditt liv. Du skapar din egen verklighet. Gåvorna du har i dina händer är dina att göra med vad du vill. Ansvaret är ditt och du är oändligt rik. Du har många talanger och förmågor. Skriv ner alla kvalitéer och begåvningar du har som beskriver din inre rikedom. Det är nog mer än du tror.

Frågor att ställa sig:

Vet du att du har en stor skatt inombords? Delar du med dig av den generöst?

Affirmation:

Jag är rik och fri till det inre och det yttre. Jag gläds åt allt jag är och har och njuter av det i tacksamhet och befrielse.

Läs mer om: Tarot skolan