Tio i Stavar - Förtryck (Opression)

Tio i Stavar - Förtryck (Opression)Saturnus i Skytten betyder nertryckta känslor, tillbakahållen energi, aggression, att skiljas och en känsla av att vara isolerad.

Skyttens vilja att kommunicera är blockerad av Saturnus, som en häst som hindras att springa fritt. Din styrka, vitalitet och livsenergi kan inte uttryckas.

Om du är rädd för att avfärdas, dumpas, straffas eller bli illa omtyckt så kan det hindra dina sunda impulser. Du blir som en tryckkokare full av irritation, ilska och frustration. Risken att explodera är stor.

Du kan också vända det inåt, mot dig själv, och blir då i värsta fall deprimerad och sjuk. Det är du och endast du som har ansvaret för att befria dig från begränsningar och restriktioner som andra har lagt på dig.

Förslag till tolkning:

Du känner dig begränsad, nedtryckt och tillbakahållen nu. Kväv inte din livsenergi. Det är inte hälsosamt i längden. Vare sig du medvetet eller omedvetet håller dig själv tillbaka så erkänn bara att det är så mycket mera du vill uttrycka, uppleva, glädjas åt och fira nu. Gör det! Fundera på hur ditt liv skulle se ut om du släppte dig själv fri och gjorde det du kände för. Eller sa det du tycker och känner.

Fråga att ställa sig:

Vilka är de saker du alltid velat säga till visa människor?

Affirmation:

Jag har rätt att följa mina känslor och livsimpulser.

Läs mer om: Lilla Arkanan Skivor