Tio i Svärd - Fördärv (Ruin)

Tio i Svärd - Fördärv (Ruin)Solen och Månen i Tvillingarna står detta kort för astrologiskt. Rädsla för att bli galen, ett brustet hjärta, negativt tänkande och rädsla att ilskan ska ta överhanden talar vi om här.

Om vi ständigt tänker negativt om oss själva och om situationen så kan vi hamna i detta tillstånd. Kortet kan också stå för ekonomisk ruin eller att förlora viktiga ägodelar. Detta är i sanning själens mörker. Första steget är att erkänna rädslan för total kollaps. Nästa steg är att förstå vilken negativ energi som ligger bakom din rädsla.


Förslag till tolkning
:

Du har fått ditt hjärta krossat, är ruinerad eller har förlorat något värdefullt och nu sörjer och lider du på grund av detta. Du behöver erkänna din rädsla för att kunna komma över den. Gör en lista över dina rädslor och skriv om dem till positiva affirmationer för att kunna ”omprogrammera” dig själv.

Frågor att ställa sig:

Vilka är dina största rädslor? Hur skulle den totala förstörelsen av ditt liv se ut?

Affirmation:

Jag bjuder in det positiva i mitt liv och välkomnar det helhjärtat.

Läs mer om: Lilla Arkanan Bägare