Spådam Maria - Direktkod 142

Tarot Maria ser dig som det viktigaste i ditt liv

Tarot Maria är clairvoyant och arbetar med Aleister Crowleys Thoth Tarot. Kortleken innehåller en rik symbolik, och ger ett sådant verktyg, att du kan komma ytterligare nära svaren du behöver, för att öka din självkännedom och förståelse inför de situationer i livet som utmanar dig. Dels det som ligger i det förflutna, men även det som speglar nuvarande tillstånd och situationer. Maria hjälper dig att öka din självkännedom och skapa en helhet. När hon öppnar upp tarotkorten för just dig, aktiveras processer som får dig att handla mer medvetet, och börja se dig själv, och människorna som finns omkring dig, som de egentligen är. Du kommer att förstå samspelet mellan dig själv och andra, och situationer som uppstår, såsom missuppfattningar och negativa energier, och kan vända dessa till något positivt. På så sätt kan du se att det finns ljus där du tror att du famlar i mörker. Tarotkorten hjälper till att gå under ytan, och finna nya sammanhang, som tidigare varit blockerade. Maria hjälper dig att se på problem du har, och ger dig nya insikter, så att du finner nya lösningar Tarotkorten hjälper dig att förstå vad du ska vara uppmärksam på, här och nu. Det finns budskap överallt, som inte alltid är så lätta att förstå, eller lägga märke till. Tarotkorten hjälper dig i din inre och yttre utveckling, och ger råd och nya infallsvinklar i ditt beslutsfattande. Korten symboliserar en inre verklighet och fungerar som en spegel, som reflekterar ditt växande på alla plan.

Maria arbetar också med Osho Zen Tarot, där fokus är ställt på själva förståelsen av nuet. Det är ett system som bygger på visdomen inom Zen, en visdom som lär oss att händelser i det yttre helt enkelt speglar våra egna tankar och känslor, även om vi inte alltid själv förstår dessa.

Förändring

Kortet visar en orm som står för förnyelse, formad till en åtta som är oändlighetens tecken och som talar om ständig förändring. Ormen omsluter yin och yang, symboler för balans och harmoni, inre och yttre förändring. Dessa förändringar du ständigt lever i och som leder till expansion. När du tillåter förändring, tillåter du lycka och framgång. Genom att välja att känna tillit till dessa förändringar kommer du att berikas! Vilka förändringar pågår i just ditt liv? Låt oss ta reda på det så att du kan expandera och växa.