Spådam Zanna - Direktkod 152

Tarot Zanna finns här för att ge dig hopp och inspiration

Zanna har alltid varit känslig och har under sin uppväxt tagit in olika energier. Hon visste inte då hur hon skulle behärska dem, men vid en nära anhörigs död tog hennes mediala förmåga fart, och hon började arbeta på allvar. Tarot Zanna har under årens lopp genomgått en hel del kurser, för att lära sig använda sig av sin gåva. Hon har nu, under många år, arbetat med det hon älskar mest; spådomar, healing, tarot, och kontakt med "andra sidan".

Zanna har en favoritlek som hon jobbar bäst med. Det är en norsk tarotkortlek med vackra bilder. Hon har även Osho Zen tarot, Pagan tarot, Vanessa tarot och The Hanson Roberts tarotkort. Hon går alltid på sin inre känsla när hon väljer tarotlek just för dig. Hon tittar på en bild och väljer lek.

Hon blandar tills hon känner "att det räcker”, därefter delar hon leken med vänster hand och lägger ihop alla korten. När du ringer så vill hon snabbt få fram information och då fungerar det bäst att lägga upp tre kort åt gången. Vid en längre tids läggning, lägger hon upp stjärnor för varje område.

Tarot Zanna är snabb att koppla upp sig på Universum och behöver ingen startstäcka när du ringer. Ofta har hon rätt kort framme redan innan du ringt!

Hon kan se i hela tidsspannet, både dåtid, nutid och framtid. Hon försöker vara en hjälpande hand för att du ska våga möta utmaningar och hinder, samt visa dig möjligheter, som kan leda dig till något bättre och mer tillfredsställande i ditt liv.

Två i bägare

Detta kort visar på ett ärligt hjärta, frid och en enorm kärlek. Det är förändring eller fulländning på det känslomässiga planet. Kortet visar också överflöd, glädje och förnöjsamhet. Här uttrycker man sanna känslor och att man är öppen för djupa känslor. Kanske känslor som väcks till nytt liv. Om frågeställningen handlar om kärlek och detta kort kommer upp så ser det ut som du verkligen kan glädjas av djupa känslor och kärlek nu. Gäller det materiella angelägenheter så lär det också bli lycka med det. Det verkar som du får det du önskar nu, och önskar du en graviditet så kan den önskningen bli uppfylld.

Jag tycker om det här kortet, för att det ger nytt hopp och kanske även romantiska möjligheter. Detta kort kommer helt enkelt med en förväntansfull känsla inombords.