Åtta i Skivor - Försiktighet (Prudence)

Åtta i Skivor - Försiktighet (Prudence)Solen i Jungfrun är inre och yttre rikedom, visdom, utveckling, omsorg och tålamod. Alla våra dolda förmågor och möjligheter blir synliga nu. Prudence symboliserar allt det åttorna står för som balans, harmoni och styrka till exempel. Detta är en tid av vaksamhet och växt.

Precis som en planta i jorden ska ha sin tid och inte störas så behöver även vi vårdas och skyddas under växtperioden. Det är ännu inte tid att skörda. Låt klarhet, ordning och skönhet råda. Kortet kommer med en varning: ”Innan du startar på nytt, se till så att hälsa och finanser är tillräckliga för att borga för framgång”.

Fråga att ställa sig:

Ger du dig själv det skydd och den näring du behöver nu för att kunna utvecklas?

Affirmation:

Jag slappnar av och litar på livet.

Läs mer om: Nio i Skivor