Nio i Skivor - Vinning (Gain)

Nio i Skivor - Vinning (Gain)Venus i Jungfrun innefattar kärlek, visdom, och kreativitet bland annat. Ju mer jag ger ut desto mera får jag tillbaka. Detta kort beskriver ibland en bra relation mellan tre människor, till exempel vänner eller medarbetare, som ger var och en någon slags fördel eller vinst. När varje person i ett team gör det de är bäst på så blir helheten fantastisk.

Vinning får man genom att ge med glädje och generositet. Att ge sig hän till livet gör att det goda i livet hittar dig.

Ibland kan dock detta kort betyda att det finns en spänd kärleksrelation mellan tre personer, en kärlekstriangel.


Förslag till tolkning
:

Du är i en relation med 3 personer som ger dig förtjänster av något slag. Om din kunskap och kreativitet är grundade i kärlek så vinner du inom livets alla områden. Ju mer du är engagerad desto mera omfattande blir insikterna. Se bara till så att det du kallar vinning är i linje med dina högre mål och syften. Gör det du är riktigt bra på och ge av dig själv.

Fråga att ställa sig:

Vet du ditt högsta mål i livet?

Affirmation:

Allt som händer stödjer mitt växande. Ju mer jag ger ut desto mera får jag tillbaka.

Läs mer om: Tio i Skivor