Åtta i Stavar - Snabbhet (Swiftness)

Åtta i Stavar - Snabbhet (Swiftness)Merkurius i Skytten är en klar, direkt och snabb kommunikation. En stark vilja finns att bli förstådd och rätt uppfattad. Här finns ingen tolerans för missförstånd och blockeringar. Du är i ditt eget center. Du är öppen och tydlig för omvärlden nu. Att ta bort eventuell tvekan och kalla det som stör vid dess rätta namn ger dig kraft att gå vidare.

På kortet finns en regnbåge avbildad och det betyder att processen du gått igenom närmar sig slutet. Du inser att alla svårigheter du gått igenom har hjälpt dig att bli hel.


Förslag till tolkning
:

Ditt tänkande är klart och konstruktivt. Här gäller snabba ryck! Du är tydlig och uttrycksfull. Du har ditt mål i sikte och ser det närma sig snabbt. Fysisk aktivitet och/eller resor är betydelsefulla nu. Var öppen och håll dig kvar i ditt center så går allt bra och alla missförstånd reds ut. Passa på att utnyttja din förmåga att vara klar i skrift också. Skriv mail och brev till människor du bryr dig om.

Fråga att ställa sig:

Finns det någon du inte våga vara helt ärlig inför just nu?

Affirmation:

Min öppenhet och mitt självförtroende öppnar hjärtat hos dem jag älskar.

Läs mer om: Nio i stavar