Nio i stavar - Styrka (Strength)

Nio i stavar - Styrka (Strength)Solen i Skytten ger styrka genom förenandet av det medvetna och det omedvetnas energier. Det ger en känsla av helhet.

Solen och Månen är förbundna med varandra på kortet som en symbol för detta. Månen lyser tack vare Solens ljus.

Tidigare dolda krafter hos dig vaknar och kan användas i något speciellt syfte. Genom att erkänna dessa krafter hos dig själv så frigörs ännu mera kraft. Dessa upplever du som nya och ovanliga. De tränger undan okunskapens mörker och din egen inre skugga.

Du blir tvungen att se allt du har försökt att gömma undan. Då kommer rädslorna som på beställning. Det kan vara rädsla för smärta och rädsla för din egen kraft till exempel men nu finns ingen väg tillbaka till feghet och svaghet längre. Inga fler ursäkter. Din styrka växer hela tiden med uppgiften och var mycket större än du trodde. Nu börjar du inse din egen potential.

Förslag till tolkning:

Du går igenom en process där du upptäcker din egen styrka. Lita på den inre vägledningen du får. Du kanske känner för att delta i grupper som hjälper dig att utvecklas nu. Var uppmärksam på dina drömmar. Din integritet stärks och ditt oberoende ökar. Du går inte i någons ledband utan är din egen boss. Använd din styrka som ett ljus i ditt eget inre mörker och du får en känsla av helhet som belöning.

Frågor att ställa:

Är du rädd för din egen styrka? Inom vilka områden av ditt liv kommer denna rädsla till uttryck?

Affirmation:

Jag vet mer och mer tydligt vem jag är. Denna vetskap hjälper mig att utveckla min fulla potential.

Läs mer om: Tio i Stavar