Åtta i Svärd - Hinder (Interference)

Åtta i Svärd - Hinder (Interference)Jupiter i Tvillingarna betyder störningar av alla de slag. Du tänker alldeles för mycket och har svårt att fatta bra beslut när detta kort kommer upp i en läggning. Uthålligheten och tålamodet är obefintligt. Vart du än letar så får du inga svar. Det är som att försöka att reda ut ett trassligt garnnystan när du är arg. Det går inte så bra.

I boken, Zen och konsten att sköta en motorcykel, talar Robert Pirsig om något han kallar för gumption traps. Det är principen att om du inte är i rätt sinnestämning för att göra något så är det i princip omöjligt att få ett bra resultat.

Som att försöka laga en motorcykel när du är arg, irriterad och egentligen inte vill till exempel. Du är så rädd att fatta fel beslut att din inre klarhet försvinner. Du känner dig pressad och stressad. Du motarbetar dig själv helt enkelt och det blir en spiral som går neråt. Men Jupiter är bärare av osedda och det oväntade så håll ut. Allt kan bara bli bättre.

Förslag till tolkning:

Du är överanalytisk, frustrerad och misstänksam nu. Du försöker att välja mellan två alternativ men du gör det svårt för dig själv. När du befinner dig i det tillstånd som kortet beskriver så är det nästan omöjligt att fatta rätt beslut. Vänta istället till att förvirringen släpper. Inte alla beslut går att tänka ut lösningar på. Ibland har du helt enkelt inte tillräcklig information och om du väntar kan saker hinna utveckla sig av sig själva. Även om det verkar svårlöst nu så ge det lite tid. Något oväntat och oförutsett kan ske.

Fråga att ställa sig:

Vilka är de olika alternativen du slits mellan nu?

Affirmation:

Jag är avslappnad och litar på livet.

Läs mer om: Nio i Svärd