Drottning i Bägare - (Queen of Cups)

Drottning i Bägare - (Queen of Cups)Drottning i Bägare - (Queen of Cups) äger en stark känslomässig integritet. Kortet representerar vattenaspekten av vatten och handlar om att både känna, och att visa, sina innersta känslor öppet.

Det bekymrar henne inte vad andra ska tänka och tycka, det viktigaste för henne är att vara sann mot sig själv. Hon är en givare och kopplas ofta till moderskap.

Det är som i det buddistiska mantrat: ” Ju djupare dy, desto större och vackrare Lotusblomma”. Blomstrande kärlek växer ur de undermedvetna instinkterna och drivkrafterna.


Den renas och förfinas i vattnet, som står för vårt upplysta sinne.

 Det finns även ett talesätt kopplat till detta kort: ”As above, so below. As within, so without.” Det hon känner, det utrycker hon helt enkelt. Hon äger sina känslor och utrycker dem utan skuld, skam eller förnekelse. Hon använder dem inte heller för att anklaga eller attackera. Det gör henne vacker som en Lotusblomma.

Förslag till tolkning:

Visa dina känslor öppet. Det gör dig vacker. Det kan finnas människor som misstycker men det är deras problem, inte ditt. De flesta kommer ändå att uppskatta och förstå dig. Lita på dina känslor och lev i harmoni med dem och låt ingen hindra dig från att känna fullt ut.

Frågor att ställa sig:

Är du öppen för alla dina känslor? Vågar du ta emot dem förbehållslöst?

Affirmation:

Min öppenhet och vitalitet gör mig vacker!

Läs mer om: Prins i Bägare