Prins i Bägare - (Prince of Cups)

Prins i Bägare - (Prince of Cups)Prins i Bägare - (Prince of Cups) är mästaren av känslomässigt begär, luftaspekten av vatten. Här står känslomässiga behov i centrum.

Stark passion, förändringar och förhoppningar är ledorden. Denne man är så helt förblindad av sina begär och viljan att uppfylla dem, att han inte har någon kontakt med sig själv längre. Begär och önskningar behöver bli upplevda och erkända för att kunna omvandlas till en drivkraft som för oss framåt i den riktning vi vill gå.Istället för att trycka ner dem kan vi använda dem i en process för att bli mera medvetna. Detta har denne prins ännu inte upptäckt. Han är så helt fokuserad på sina egna behov, sin relation eller på sina inre upplevelser att han inte ser omvärlden alls.

Förslag till tolkning:

Förträng inte, utan lev ut och acceptera, dina behov och begär. Det är först då du kan förändra dem och de styr dig inte längre. Du kommer att växa och lära dig mera om dig själv i den processen. Ge dig själv lite tid varje dag åt dagdrömmar, utan att helt förlora dig själv i dem.

Frågor att ställa sig:

Vilka är mina hemliga önskningar och begär? Är jag ovillig att erkänna dem, och i så fall varför?

Affirmation:

Jag erkänner nu mina känslomässiga, kreativa och fysiska behov. Det gör mig mera vital och tillfreds med livet.

Läs mer om: Prinsessa i Bägare