Prinsessa i Bägare - (Princess of Cups)

Prinsessa i Bägare - (Princess of Cups)Prinsessa i Bägare - (Princess of Cups) äger en känslomässig objektivitet som står för jordaspekten av vatten.

På kortet ser vi rörelse och liv. Hon är fri från äganderätt och manipulation där hon dansar fram. Nåd, vänlighet och klarhet omger henne och svartsjuka står ingenstans att finna.

Denna prinsessa är beskyddande och ger gärna av sin kärlek. Det förflutna ser hon klart och det påverkar henne inte negativt.

Hon är redo för bestående relationer och fördjupad vänskap.

Fantasi, kreativa förmågor, intuition och andlighet blommar hos denna dam. Hon är lojal, trogen, känner tillit och hon överger inte sig själv känslomässigt.

Förslag till tolkning:

Lita på dina känslor och på dina intryck. Du är på rätt väg. Dansa din egen dans i frihet och var glad. Inget kan komma åt dig nu. Våga ta lite känslomässiga risker och var öppen för nya relationer i ditt liv.

Fråga att ställa sig:

Finns det något som hindrar dig från att känna dig helt fri?

Affirmation:

Ju mer jag älskar mig själv desto mera kan jag dela med andra.

Läs mer om: Ess i Bägare