Drottning i Stavar - (Queen of Wands)

Drottning i Stavar - (Queen of Wands)Drottning i Stavar - (Queen of Wands) representerar vattenaspekten av eld. Självkännedom, förändring och medkänsla är hennes område. Hon är mogen och äger ett stort självförtroende.

Det finns en historia om denna dam som börjar med att innan hon visste vem hon var så hade hon svart hår och gick med en svart panter vid sin sida. Hon genomgick en förvandling, fick guldgult hår och pantern blev ett lejon. Denna förvandling gjorde henne dock ödmjuk.När hon helt visste vem hon var, och för att visa solidaritet med de hon ville hjälpa, så valde hon att bli rödhårig och visade lejonet som en leopard, där fläckarna står för det mörka förflutna hon kom ifrån innan sin förvandling.

På kortet bär hon en krona av törnen och en stav med en stor tallkotte i ena änden som tecken på sin andliga utveckling. Hon bejakar sin intuition och sitt känslomässiga engagemang likaväl som sin intellektuella klarhet och sin stora uppfattningsförmåga. Det har gjort henne till den drottning hon är idag, som är en god vägvisare för många.

Advokater, konsulter och andra expertrådgivare representeras ofta av detta kort. Hon står inte bara för kunskap och vetande utan också för kompetens och erfarenhet. Det är detta som gör henne till en efterfrågad och pålitlig ledargestalt.

Hon bör dock se upp med sitt humör, sitt habegär och sin svartsjuka ibland.

Förslag till tolkning:

Du har arbetat med din egen andliga och personliga utveckling och nått framgång. Du är spontan, kreativ, generös, mogen, full av energi och en inspiration för andra. Det är nu dags att dela med dig. Utryck ditt självförverkligande i ditt dagliga liv. Du är en förebild.

Fråga att ställa sig:

Hur kan du dela med dig av kunskap och vetskap till andra?

Affirmation:

Jag är en karismatisk varelse fylld av ljus och kärlek.

Läs mer om: Prins i Stavar