Drottning i Svärd - (Queen of Swords)

Drottning i Svärd - (Queen of Swords)Drottning i Svärd - (Queen of Swords) handlar om objektivt och klart tänkande. För henne gäller vattenaspekten av luft.

På kortet håller hon i en mask som symboliserar att hon avstår från att spela roller och vill vara neutral. Hon eftersträvar klarhet i tanken samt har ett öppet och nyfiket sinne. Gudinnan Minerva (Athena) kopplas ofta till detta kort. Hon ansågs vara både klok och rättvis, precis som denna drottning. Hon är någon man rådfrågar i viktiga ärenden och när man vill gå till botten med saker.


Äkthet och frihet från behovet av att hävda sig är också egenskaper som kännetecknar henne. Att föra andras talan på ett bra sätt är inte främmande för henne eftersom hon kan kritisera, analysera och inte blanda in egna intressen. Hon är mogen, självständig och vidsynt. Detta kort representerar ofta ensamstående kvinnor som valt detta själva och som trivs med det. Se dock upp med känslor av hämnd och svartsjuka.

Förslag till tolkning:

Du står i begrepp att frigöra dig från gamla roller och beteendemönster från förr. Det kan bitvis vara smärtsamt men är väl värt mödan. Du kommer att känna dig befriad och lättare till sinnes. Lägg märke till när du går in i dina olika roller. Några kanske du kommer att behålla men vara mera medveten om att du spelar. Du kommer att spela dem tills du inte längre identifierar dig med dem.

Frågor att ställa sig:

Vilka är rollerna du lättast gömmer dig bakom? Är du redo att släppa dem?

Affirmation:

Min enda plikt i livet är att förbli sann mot mig själv.

Läs mer om: Prins i Svärd