Prins i Svärd - (Prince of Swords)

Prins i Svärd - (Prince of Swords)Prins i Svärd - (Prince of Swords) står för luftaspekten av luft. Han bemästrar kreativt och intuitivt tänkande.

Att bli begränsad, tillbakahållen och tillsagd vad han får göra passar inte honom alls. På kortet symboliseras det av att han håller ett svärd högt över huvudet och är beredd att skära av alla föreställningar, tankar och attityder som hindrar hans rörelse framåt. Hans uppfattningsförmåga är klar som den dubbla pyramiden i hans vagn.

Ibland lyssnar vi på gamla uppfattningar om oss själva och det begränsar oss från att tänka nytt och att se oss själva på nya sätt.

Prins i svärd säger att nu får det vara slut med det. Han menar att det går att göra sig av med det som håller oss tillbaka och som begränsar oss.

Förslag till tolkning:

Frigör dig från det som begränsar ditt tänkande och växande som människa. Se till att du blir förstådd av andra. Acceptera deras åsikter ödmjukt. Ditt nuvarande tänkande kan vara före sin tid men du kan anpassa dig så att din vision blir verklighetsbaserad utan att försaka något. Lär dig om Kreativ Visualisering t ex genom att läsa en bok av Shakti Gawain.

Fråga att ställa sig:

Vilka föreställningar, känslor, relationer och inprogrammerade idéer tillåter du att begränsa dig?

Affirmation:

Mina kreativa möjligheter har inga begränsningar.

Läs mer om: Prinsessa i Svärd