Prinsessa i Svärd - (Princess of Swords)

Prinsessa i Svärd - (Princess of Swords)Prinsessa i Svärd - (Princess of Swords) är jordaspekten av luft. Hon står för praktiskt tänkande, realism, sanning och förnuft.

Att inte ge efter för sina negativa känslor och att vilja se resultat är egenskaper som utmärker denna kvinna. Hon har överblick och möter sina rädslor på ett modigt sätt. Det finns en rebellisk sida hos henne så hon får vara aktsam att hon inte skadar någon med sanningens svärd. Det skrivna ordet är något hon bemästrar bra.Talesätten ”walk your talk” och ”talk is cheap” passar denna prinsessa som gillar att det händer saker och inte att det bara pratas om vad man vill göra.

Hon är klar i tanken, rak i repliken och rör upp en massa damm där hon drar fram. Vi minns väl alla historien om Jesus när han slängde ut ”månglarna” ur templet?

Förslag till tolkning:

Dina tankar och visioner kan ibland förstöra ”heliga altare”. Se till så att du inte blir begravd i dammet som uppstår. Låt inte ditt dåliga humör skymma sikten utan förbli sann mot dina ideal. Se till att ditt uppror verkligen är grundat i kärlek!

Frågor att ställa sig:

Vilka ”gamla altare” finns i din närhet och i ditt liv? Har du modet att förstöra dem?

Affirmation:

Mitt uppror är positivt, konstruktivt och kreativt.

Läs med om: Ess i Svärd