Ess i Svärd - (Ace of Swords)

Ess i Svärd - (Ace of Swords)Stjärntecknen Vågen, Vattumannen och Tvillingarna styr detta kort. Kung Arthurs svärd kopplas symboliskt hit. Svärd tillhör ju luftelementet och de står för det mentala, vårt tänkande.

Här handlar det om mental klarhet, uppfinningsrikedom och gudomlig inspiration. Aha-upplevelsen och glödlampan som tänds över våra huvuden. Ingen tvekan finns när detta kort dyker upp i en läggning. Det omedvetna har blivit medvetet. Som en uppfinnare som vaknar på morgonen och har svaret på sitt problem.


Vi kallar saker vid deras rätta namn och sopar inget under mattan längre. Med det följer ett stort ansvar. Se till så att du utrycker dina insikter på ett kärleksfullt och respektfullt sätt men håll inte inne med sanningen.

Förslag till tolkning:

Du upplever mental skärpa och klarhet. Du får nya tankar och idéer. Det inspirerar till nya sätt att leva och agera på. Rättvisa och sanning blir viktigt nu. ”Sanningen, som jag utrycker den, har inget då eller sedan. Den är, och det är allt den behöver vara”

Fråga att ställa sig:

Vad stödjer och vad hindrar din tankes klarhet?

Affirmation:

Jag litar på min mentala skärpa, min urskiljningsförmåga och min uppfattningsförmåga.

Läs mer om: Två i Svärd