Två i Svärd - Frid (Peace)

Två i Svärd - Frid (Peace)Astrologisk så betyder två i Svärd Månen i Vågen, alltså känslomässig balans och inre frid.

Här har beslut tagits och val har gjorts. Antingen gällande två situationer eller två människor. Valet ger lugn, klarhet och tillfredsställelse på alla nivåer av livet. Det kommer gott ur detta val och kämpandet är över. Inspiration och idéer som kommer nu är värda att tas på allvar. Skriv ner dem och ta fram senare, när tvivlen kommer tillbaka.

Det är rörelse och friska fläktar runt detta luftkort. Det är en nödvändighet för att uppnå frid.


Förslag till tolkning
:

Inre frid råder men inse att den är en gåva. Försvara den men vet att den inte varar beständigt. Ta dig tid för djupavslappning nu. Du är i ett bra läge att undersöka ditt förflutna, nuet och framtiden. Skriv ner dina insikter. Du har förmåga att vara diplomatisk och objektiv. Goda kompromisser, fredsmäklande och försoning är viktigt begrepp nu. Val och beslut sker naturligt och känns bra. Du kan lugnt lita på ditt omdöme.

Fråga att ställa sig:

Vilka områden av ditt liv är särskilt viktiga nu?

Affirmation:

En djup frid fyller mitt hjärta.

Läs mer om: Tre i Svärd