Tre i Svärd - Sorg (Sorrow)

Tre i Svärd - Sorg (SorrowSaturnus i Vågen står detta kort för astrologiskt. Eftersom Svärd är det mentala och luftelementet så är det sorg som mestadels bearbetas tankemässigt. Vi processar den delen av det förflutna som inneburit mycket sorger för oss. Siffran 3 indikerar att det kan handla om sorg som hände för tre år sedan eller vid 3 års ålder. Det kan också vara något som hände för tre veckor sedan. Siffran 3 står också för familj (far-mor-barn) så det kan handla om nära och kära. Ett beslut, obehagligt men oundvikligt, behövde tas. Vi uppmanas här att inte fastna i smärtan från förr utan se till helheten i stället.

Steg för steg hittar vi balansen igen (Saturnus och Vågen). Ofta när det gäller detta kort kan sorgen vara högst subjektiv, en mental konstruktion, och egentligen inte ha så mycket med verkligheten att göra. Negativt tänkande, oro och ältande med andra ord. Det är nu dags att bryta detta inom de närmaste 3 veckorna eller 3 månaderna. Det är inget du kan undvika och inte heller något som går att sopa under mattan.

Förslag till tolkning:

Nu är tiden inne att bryta med negativa mönster i ditt liv. Förvandla smärta och sorg till kärlek och förståelse om du kan. Undvik självömkan och martyrskap även om du måste ta obehagliga beslut rörande dina relationer. Försök inte att undvika att ta besluten utan våga se vad du är rädd för och gå förbi den rädslan. Bry dig inte så mycket om vad omvärlden tycker. Beslutet gör att ditt liv blir bättre på sikt. Du skapar bara mera smärta genom att försöka undvika smärtan.

Fråga att ställa sig:

Vilka beslut är svåra att ta just nu?

Affirmation:

Varje problem innehåller sin egen lösning.

Läs mer om: Fyra i Svärd