Fem i Skivor - Oro (Worry)

Fem i Skivor - Oro (Worry)Merkurius i Oxen är pessimistisk och orolig. Här finns överlevnadsrädslor, problematisk kommunikation, grubbel och ältande. Oron gäller här alla livets områden och är ett märkligt tillstånd. Den tar oss till det förflutna och framtiden men lyckas helt undvika nuet.

Ett sätt att bryta oro är att stanna i nuet och ta saker som de kommer, istället för att hela tiden säga: - ”men tänk om…..?” En känsla av hopplöshet och att inte ha några valmöjligheter alls, är tecken på oro.

Din energi är blockerad och du söker desperat lösningar överallt utom i ditt inre. Problemet med detta är att du plågar och straffar dig själv. Du går på tomgång och kommer ingenstans.

Du behöver stanna upp, se situationen som den är, diskutera lösningar med någon och bryta de intrasslade tankarna.

Förslag till tolkning:

Din fysiska och materiella trygghet utmanas och det gör dig orolig. Du undrar hur du ska klara dig. Du blir handlingsförlamad. Du är rädd för förändringar. Du kanske behöver prata med någon för att kunna se vad som behöver göras? Bristtillstånd från tidigare (även tidigare liv) aktiveras känslomässigt. Du behöver hitta det inre ljuset och se att i det materiella finns ändå ingen bestående trygghet.

Frågor att ställa sig:

Inom vilka områden eller i vilka situationer är du inte tillräckligt bestämd? Behöver du klargöra något med någon/några i ditt liv?

Affirmation:

Jag reder ut och upp mitt liv.

Läs mer om: Sex i Skivor