Sex i Skivor - Framgång (Success)

 

Sex i Skivor - Framgång (Success)Månen i Oxen ger yttre manifestation av vad som sker i det inre. Det betyder framgång och förvandling. Månen står för det undermedvetna/omedvetna och Oxen för det fysiska/jordiska.

På kortet i Crowley´s lek så finns det 6 planetsymboler. Alla har en pusselbit till hur man uppnår framgång. Dessa 6 pusselbitar är:

Saturnus: Planera början och slutet. Tänk igenom allt noga. Framgång kommer till de som går försiktig fram, steg för steg. För det behövs tålamod och stabilitet.


Jupiter
: Våga ta risker. Var öppen för underbara överraskningar och plötsliga förändringar. För det behövs flexibilitet.

Venus: Våga följa din passion och din vilja. Du behöver en stark känslomässig energi för att kunna njuta av framgången.

Månen: Sök djupt inom dig efter svar och styrka. För det behövs mod.

Merkurius: Kommunicera effektivt så att du når andra människor. För det behövs förmågan att inspirera och beröra.

Mars: Var målinriktad och uthållig. För det behövs hopp, tro och att inte ge upp trots motigheter.

Förslag till tolkning:

Var öppen och välkomna din egen framgång. Det är en gåva som du kan lära dig att ta emot med ödmjukhet och tacksamhet. Riktig framgång kommer bara när du lärt dig att ”tjäna” och vara serviceinriktad. Framgång under sådana omständigheter berikar dig på alla nivåer. Se framför dig exakt hur du vill att din seger ska se ut, med så mycket detaljer som möjligt, och du kommer att nå ditt mål.

Frågor att ställa sig:

Vad betyder framgång för dig just nu? Vilket stöd och vilken handledning behöver du för att komma dit?

Affirmation:

Mitt självförtroende och min självacceptans är nycklar till riktig framgång.

Läs mer om: Sju i Skivor